Pon - Pia   10.00 - 16.00 hod.
0902 099 949

Poistenie


CESTOVNÉ  POISTENIE PRE ÚČASTNÍKOV ZÁJAZDU
vrátane LIEČEBNÝCH NÁKLADOV V ZAHRANIČÍ až do výšky 300 000 €
  • V cene zájazdu NIE JE zahrnuté. Možnosť dokúpenia.
  • Komplexné cestovné poistenie 2,50/osoba/deň  alebo
  • Komplexné cestovné poistenie + pripoistenie PANDEMIC = 4,- €/osoba/deň (Odporúčame Vám Komplexné cestovné poistenie + pripoistenie Covid Pandemic, kde v prípade diagnostiky pozitívneho PCR testu nebudete môcť nastupiť na zájazd - máte tak nárok na poistné plnenie Storno zájazdu)                                                                                  
ROZSAH POISTENIA:
1. poistenie LIEČEBNÝCH NÁKLADOV v zahraničí. Asistenčné služby v zahraničí.
2. poistenie BATOŽINY
3. poistenie všeobecnej ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU
4. ÚRAZOVÉ poistenie
5. poistenie STORNA zájazdu (zo zdravotných dôvodov)
6. poistenie NEVYDARENEJ DOVOLENKY
7. poistenie ZVÝŠENÝCH NÁKLADOV NA SPäTNÚ PREPRAVU
8. poistenie DOPROVODU
9. poistenie PREDČASNÉHO NÁVRATU a NEČERPANÝCH SLUŽIEB
10. poistenie NÁKLADOV NA CESTU BLÍZKEJ OSOBY poisteného
11. poistenie NÁKLADOV v prípade CHOROBY DIEŤAŤA
12. poistenie NÁKLADOV v prípade NEPOJAZDNÉHO VOZIDLA
13. poistenie MEŠKANIA HROMADNÉHO DOPRAVNÉHO PROSTRIEDKU
14. poistenie ONESKORENÉHO NÁSTUPU NA ZÁJAZD
15. poistenie NÁKLADOV NA TECHNICKÚ POMOC PRI ZÁCHRANNEJ AKCII

Poistenie proti insolventnosti
CK si splnila svoje povinnosti ohľadne povinného zmluvného poistenia zájazdov CK pre potenciálnu možnosť úpadku v zmysle zákona č. 281/2001 Z.z.v poisťovni UNION,a.s., na základe čoho bude objednávateľovi poskytnuté náhradné plnenie (doprava do SR vrátane nevyhnutného ubytovania a stravovania do odchodu do 24 hodín od oznámenia, vrátane zaplatenej ceny nečerpaných služieb) v prípade :
  • neposkytnutia dopravy z miesta pobytu v zahraničí do SR, ak je doprava súčasťou objednaných a zaplatených služieb,
  • nevrátenia zaplateného preddavku alebo ceny zájazdu v prípade, ak sa zájazd neuskutočnil vôbec,
  • nevrátenia rozdielu medzi zaplatenou cenou zájazdu a cenou čiastočne poskytnutého zájazdu v prípade, ak zájazd bol poskytnutý len sčasti.

Prikladáme k nahliadnutiu
garančný list vo formáte PDF a tiež aj odkaz na Zoznam poistených CK Zoznam poistených CK spoločnosti UNION, a.s.
 
Weather Icon
Katalóg Rezervácie Darčekový poukaz Galéria
K a K Consulting, s.r.o. Tlačiareň Kežmarok