Pon - Pia   10.00 - 16.00 hod.
0902 099 949

Poistenie


CESTOVNÉ  POISTENIE PRE ÚČASTNÍKOV ZÁJAZDU
vrátane LIEČEBNÝCH NÁKLADOV V ZAHRANIČÍ až do výšky 250 000 €
  • V cene zájazdu NIE JE zahrnuté
  • Možnosť dokúpenia Komplexného cestovného poistenia vrátane poistenia storna zájazdu                                                                                                                   2,-€/osoba/deň - poisťovňa UNION, a.s.

Rozsah poistenia vo formáte PDF.

Poistenie proti insolventnosti
CK si splnila svoje povinnosti ohľadne povinného zmluvného poistenia zájazdov CK pre potenciálnu možnosť úpadku v zmysle zákona č. 281/2001 Z.z.v poisťovni UNION,a.s., na základe čoho bude objednávateľovi poskytnuté náhradné plnenie (doprava do SR vrátane nevyhnutného ubytovania a stravovania do odchodu do 24 hodín od oznámenia, vrátane zaplatenej ceny nečerpaných služieb) v prípade :
  • neposkytnutia dopravy z miesta pobytu v zahraničí do SR, ak je doprava súčasťou objednaných a zaplatených služieb,
  • nevrátenia zaplateného preddavku alebo ceny zájazdu v prípade, ak sa zájazd neuskutočnil vôbec,
  • nevrátenia rozdielu medzi zaplatenou cenou zájazdu a cenou čiastočne poskytnutého zájazdu v prípade, ak zájazd bol poskytnutý len sčasti.

Prikladáme k nahliadnutiu garančný list vo formáte PDF a tiež aj odkaz na Zoznam poistených CK Zoznam poistených CK spoločnosti UNION, a.s.
 
Weather Icon
Katalóg Rezervácie Darčekový poukaz Galéria
Citybowling Poprad FAM Poprad K a K Consulting, s.r.o. Tlačiareň Kežmarok